De waarde van wiskunde

De waarde van wiskunde

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Technische Universiteit Delft

Dat wiskunde niet ‘eng’ is, en dat er aan veel technische doorbraken zoveel wiskunde ten grondslag ligt, is lang niet bij iedereen bekend. De wetenschappers van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de TU Delft brengen hier verandering in. Ze tonen de waarde van wiskunde aan de hand van een podcast, interview-reeks en door kennis te delen over wat wiskunde en algoritmes kunnen betekenen voor de zorgsector en industrie.

Zo zijn er de ProfCast en In Conversation With; een podcastserie en interview-reeks waarin wetenschappers worden geïnterviewd over hun expertise en waar ook de persoon achter de wetenschapper wordt belicht. De wetenschappers zetten zich ook in om professionals in de zorg en de industrie te helpen begrijpen hoe wiskunde mogelijkheden biedt voor het huidige digitale tijdperk wanneer er slim gebruikt wordt gemaakt van grootschalige rekenmodellen en geavanceerde computeralgoritmes.

Met toegankelijke taal en persoonlijke inzet, zet deze groep wetenschappers zich in om wiskunde toegankelijk te maken voor studenten, journalisten, zorgpersoneel, patiënten en een breed publiek. De impuls van het Pilotfonds Gewaardeerd! maakt het mede mogelijk om huidige projecten als de ProfCast verder te ontwikkelen en het belang en de schoonheid van wiskunde te blijven agenderen in heel Nederland.

Enkele websites:
De ProfCast
TU Delft – The Impact of Algorithms
TU Delft – Saving live with Mathematics

Penvoerder:
Marieke Kootte, PhD-student
Overige groepsleden:
Theresia van Essen, assistant professor
Neil Budko, associate professor

Drie wetenschappers zitten achter een microfoon
Foto © Jan Douman, NewMediaCentre. Foto tijdens opname De ProfCast, op foto: Koen Bertels, Tijs Ziere, Marieke Kootte
Theresia van Essen over haar wiskundige bijdragen aan aan het HagaZiekenhuis in het HagaScoop-blad