De DNA-Dialoog

De DNA-Dialoog

Faculteit Klinische Genetica, Erasmus MC Rotterdam

Mogen we sleutelen aan embryo-DNA? Sinds januari 2019 gaan de wetenschappers van de DNA-Dialoog met de samenleving in gesprek over deze en andere vragen. Het doel van deze dialogen is altijd mutual learning; perspectieven uitwisselen, nieuwsgierig zijn, en kijken of men iets van elkaar kan leren.

Van buurthuizen tot festivals, en van ziekenhuizen tot scholen; tijdens de DNA-dialogen wordt een rijke verscheidenheid van locaties benut en dit is zichtbaar aan de diversiteit in participanten. Zowel professionals (embryologen, fertiliteitsartsen, verloskundigen) als scholieren en belanghebbenden, maar ook willekeurige passanten – jong en oud, worden betrokken bij gesprekken over het aanpassen van embryo-DNA. Omdat de onderzoekers het belangrijk vinden dat ‘iedereen gehoord en gezien’ wordt, gebruiken ze laagdrempelige media tijdens voorlichting en gesprekken, zoals scenario-filmpjes en smiley-kaarten. Ook hebben ze lespakketten ontwikkeld voor het basis- en middelbaar onderwijs. De inzichten uit de DNA-dialogengeven beleidsmakers handvaten voor het ontwikkelen van toekomstig beleid, en vormen aanknopingspunten bij verdere communicatie over genetische modificatie van embryo-DNA.  

De bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! wordt ingezet voor het ontwikkelen en organiseren van nog meer dialogen, onder andere met moeilijk bereikbare groepen. Ook worden de middelen ingezet voor communicatie-activiteiten met wetenschappers en studenten van de minor ‘genetics in society’.

Enkele websites:
DNA-Dialoog
DNA-Dialoog – lespakket
DNA-Dialoog – publicaties en videos
NEMO Kennislink – In gesprek over DNA in het Sophia Kinderziekenhuis

Penvoerder:
Diewertje Houtman, onderzoeker

Overige groepsleden:
Sam Riedijk, onderzoeker, universitair docent
Boy Vijlbrief, promovendus

kinderen zitten in aan een tafel en stellen vragen aan een wetenschapper
Foto © Levien Willemse. Kids dialoog over het aanpassen van DNA in het Sophia kinderziekenhuis. Een volledig verslag van deze dialoog is te lezen via de volgende link
Foto © Chris Koeverden 2019. Silent Disco MeningenFabriek op het InScience filmfestival. De dialoog vond plaats met koptelefoon, zodat iedereen elkaar goed kon horen zonder, terwijl de sfeer toch geborgen bleef.
Foto © Chris Koeverden 2019. DNApotheek van Citylab
Foto © Chris Koeverden 2019. Kick-off Dialoog: De eerste dialoog vond plaats op 9 oktober 2019 in Huis van de Wijk Post West in Rotterdam