Database of Business Ethics

Database of Business Ethics

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Hoe zit het met fundamentele arbeidsrechten en hoe gaan multinationals hiermee om? Het team van Database of Business Ethics verzamelt wereldwijd gedragscodes van bedrijven op hun openbaar toegankelijke website. Het team doet tevens onderzoek naar de naleving van deze codes. De website bevat verder algemene informatie over fundamentele arbeidsrechten en een overzicht van de meest actuele publicaties over verantwoordelijkheden van bedrijven en de handhaving van fundamentele arbeidsrechten. Naast de website verschijnt er  elk kwartaal een nieuwsbrief ‘Business Ethics and Labour Rights’. Die heeft telkens een ander thema toegespitst op actuele ontwikkelingen op het gebied van fundamentele arbeidsrechten en resultaten van het Leids onderzoek.

Er is nog weinig bekend over aantallen, inhoud en effectiviteit van gedragscodes. Door die codes en relevante literatuur en andere informatie bijeen te brengen en toegankelijk te maken voor het algemene publiek, beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden als bedrijfsjuristen en NGO’s, hebben zowel de gebruikers (bedrijven) als onderzoekers gemakkelijk toegang tot een grote hoeveelheid actuele en betrouwbare informatie. Dat zal de kennis vergroten en op die manier bijdragen aan naleving van fundamentele arbeidsrechten.

Het team wil de nieuwsbrief professionaliseren en de frequentie ervan verhogen naar acht maal per jaar. De website en de nieuwsbrief zullen beter onder de aandacht worden gebracht, onder andere door professioneler gebruik te maken van sociale media. Daarvoor zal de financiële impuls uit het Pilotfonds Gewaardeerd! worden gebruikt.

Enkele websites:
Database of business ethics
Database of business ethics – Newsletters

Penvoerder:
Yvonne Erkens, universitair hoofddocent

Overige groepsleden:
Paul van der Heijden, hoogleraar
Sarah Vandenbroucke, promovendus
H. Pluut, universitair hoofddocent
Ingeborgh de Koningh, student-assistent

Screenshot Database of Ethics
Screenshot webpagina Database of Ethics