#Braintalk

#Braintalk

Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

Wat wil jij weten over je brein? Het wetenschappelijke team van de faculteit der Sociale Wetenschappen dat onderzoek doet naar hersenontwikkeling van jongeren, zet zich in om allerlei soorten neurowetenschappelijke vragen te beantwoorden. Dit doen zij via verschillende zelf-opgerichte websites, lespakketten en dossiers, kennisfilms en door speelse publieksvoorlichting op festivals en in musea. 

De onderzoeksgroep wil zo bij jongeren, een breed publiek en professionals kennis overbrengen van hersenontwikkeling en hen enthousiasmeren voor (neuro)wetenschap. Op de website www.kijkinjebrein.nl  kunnen jongeren informatie vinden over hersen- en gedragsontwikkeling. Ook zijn er lespakketten en kennisfilms te vinden, die docenten in kunnen zetten als extra curriculaire activiteit op basis- en middelbare scholen. Jeugdprofessionals worden betrokken via het vernieuwde pestdossier van het Nederlands Jeugdinstituut, en het cahier “Brein in de Groei”. Omdat de onderzoekers ook willen inspelen op de behoeften die in de samenleving spelen, betrekken zij in toenemende mate maatschappelijke partners en jongeren bij het opzetten van onderzoek en het doen van wetenschapscommunicatie via panelgesprekken en voorlichtingen.

Met de toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! kunnen ze hun wetenschapscommunicatie-activiteiten uitbreiden, onder andere door samen met jongeren informatieve en inspirerende videoclips over hersenontwikkeling op te zetten. Ze willen zich hierbij richten op thema’s die gerelateerd zijn aan hun ervaringen op school.

Enkele websites:
Kijk in je brein
Bold – Video – Brain Training
Breinkennis Leiden
Frontiers of the young mind – Social learning and the brain

Penvoerder:
Annelinde Vandebroucke, docent, post-doc

Overige groepsleden:
Dietsje Jolles, universitair docent
Linda van Leijenhorst, universitair docent
Sabine Peters, universitair docent
Neeltje van den Bedem, post-doc
Berna Güroğlu, hoogleraar
Kiki Zanolie, universitair docent
Iris Koele, AiO

Geillustreerd hersenen spelen een spel op een Ipad
Still uit animatie Brain training: An attractive idea, but not as easy as it seems (2020)
Afbeelding uit artikel Frontiers of the Young Mind Social Learning and the Brain: How Do We Learn From and About Other People? (2020)