BrainMatters Platform

BrainMatters Platform

Faculty of Psychology and Neuroscience, Cognitive Neuroscience, Brain and Language, Universiteit Maastricht  

Ons brein is de bron van ons denken, doen en voelen. Veranderingen in ons brein kunnen grote gevolgen hebben, zoals gedrags- en leerproblemen, emotionele stoornissen en ziekten als de Ziekte van Alzheimer. Op de website brainmatters.nl, een initiatief uit 2011 van drie toenmalige promovendi aan de Faculteit Psychology and Neuroscience van de Universiteit Maastricht, wordt recent hersenonderzoek op toegankelijke wijze besproken. Zo brengen wetenschappers nieuwe inzichten op het gebied van hersenwetenschap op een laagdrempelige, betrouwbare en nauwkeurige wijze bij een breed publiek.

Sinds haar oorsprong trekt het platform enkele duizenden bezoekers per week. Naast neuro-nieuws bevat de website een database met artikelen over vaktermen. De voornaamste doelgroep is iedereen met een interesse in het brein, vanaf ongeveer middelbare schoolleeftijd. Daarnaast weten de verschillende populairwetenschappelijke televisieprogramma’s, zoals het Klokhuis en Willem Wever, BrainMatters met grote regelmaat te vinden.

Met de toekenning uit het Pilotfonds Gewaardeerd! kan een nieuwe, duurzame impuls aan het BrainMatters-platform gegeven worden. De middelen maken het mogelijk om studenten en promovendi te ondersteunen in het schrijven van nieuwe artikelen voor de website.

Enkele websites:
Brainmatters platform
Brainmatters – Illustie onder de loep
Brainmatters – Database

Penvoerder:
Job van der Hurk, postdoc, wetenschappelijk manager
Overige groepsleden:
Tom de Graaf, universitair docent
Michelle Moerel, universitair docent

Screenshot van artikel op webpagina Brainmatters
Screenshot van artikel op webpagina Brainmatters Illusie onder de loep 4: verdwijnend plaatje