Bij nader inzien

Bij nader inzien

Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

Vliegschaamte, het kweken van embryo’s, triage op de IC ten tijde van corona… allemaal maatschappelijk relevante ethische vraagstukken die vanuit de filosofie worden behandeld op de website Bij Nader Inzien.

Wetenschappers (van hoogleraar tot masterstudent) van diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten leveren bijdragen aan de website in de vorm van essays, podcasts, columns en recensies. De website is bedoeld voor een breed publiek, studenten, docenten, journalisten en beleidsmakers. Inmiddels weten ook de media dit filosofieblog te vinden en worden filosofen naar aanleiding van hun bijdragen uitgenodigd voor publieksevenementen, interviews of adviescommissies. Ook het onderwijs gebruikt artikelen van de website.

Met de bijdrage uit het Pilotfonds Gewaardeerd! zal verdere professionalisering van het platform plaatsvinden, zodat het de uitstraling krijgt die past bij de invloedsfeer en de potentie. De redactie van Bij Nader Inzien zal het platform versterken door nieuwe functionaliteiten aan de website toe te voegen, het aanbod aan artikelen en podcasts uit te breiden, en de bekendheid en toegang van het platform verder te ontsluiten via sociale media en andere kanalen.

Website:
Bij Nader Inzien
Twitter – Bij Nader Inzien

Penvoerder:
Dick Timmer, promovendus

Overige groepsleden:
Eveline Groot, promovendus
Willem van der Deijl, universitair docent
Josette Daemen, promovendus
Natascha Rietdijk, promovendus
Matthé Scholten, onderzoeker
Linde Schuppen, promovendus

Screenshot website Bij Nader Inzien