AtomicLimits

AtomicLimits

Faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Wetenschap op de vierkante nanometer, hoe werkt dat precies? Hoe communiceer je over het proces achter de nanowetenschap en de impact ervan? Via de weblog AtomicLimits vertellen de onderzoekers de verhalen achter de wetenschap: Hoe zijn we tot deze ontdekking gekomen? Wat zijn de trends in het veld? Hoe werkt de samenwerking tussen wetenschap en industrie? De blogs worden gedeeld via sociale media en hebben inmiddels een internationaal bereik.

De verhalen worden ondersteund met veel beeldmateriaal: animaties, afbeeldingen en filmpjes. Hiermee bouwen de onderzoekers ook een beeldbank op met beeldmateriaal dat door derden kan worden gebruikt. Op de weblog zijn er verder databases op het gebied van nanotechnologie die als centraal informatiepunt dienen en waarbij via crowdsourcing nieuwe kanalen worden ontwikkeld en aangeboord.

Deze lijn van innovatieve vormen van wetenschapscommunicatie willen de onderzoekers van AtomicLimits voortzetten en verder uitbouwen. Meer promovendi en studenten zullen worden betrokken, zodat ze ook in een vroeg stadium meer leren over wetenschapscommunicatie. Met studenten zullen extracurriculaire projecten worden opgezet op het gebied van visualisatie van resultaten, analyse van metadata in databases en het opzetten van crowdsourcing and crowdcreating initiatieven. Deze ambities kunnen met steun uit het Pilotfonds: Gewaardeerd! worden verwezenlijkt.

Enkele websites:
Atomiclimits.com
Atomiclimits – Image library
Twitter – Atomic Limits

Penvoerder:
Bart Macco, onderzoeker

Overige groepsleden:
Erwin Kessels, hoogleraar
Vincent Vandalon, postdoc
Harm Knoops, universitair docent
Adrie Mackus, universitair docent

Het logo van Atomic Limits
Het redactieteam van Atomic Limits tijdens een redactievergadering